Nichiren Shu Beikoku Betsuin Hogaku to Ocha

Sunday, October 23, 2016 from 1:00pm
At Nichiren Shu Beikoku Betsuin
2801 East 4th St., Los Angeles, CA 90033

Program:
Nagauta: Hinazuru Sanbaso, Miyako Dori
Yamatogaku: Tanabata, Okuyama Momiji, Maiko, Mai
Collaboration with Yamatogaku USA, Mme. Hiroko Masuda (Koto)